Aktualności

Tutaj publikujemy aktualności dotyczące projektu Czas dla seniorów.

 

29.10.2018

Dziś rusza remont budynku przy ul. Armii Krajowej, w którym będzie się mieścił Klub Seniora. Zakończenie remontu planowane jest przed 30 listopada. Od początku grudnia rozpoczną się spotkania i zajęcia Klubu Seniora przewidziane w projekcie „Czas dla seniorów”.

Remont budynku przeprowadzi firma JARBUD z Łukowa  za kwotę 63 tys. zł. Wśród prac remontowych znajdzie się m.in. dostosowanie ciągów komunikacyjnych i łazienki do potrzeb osób  niepełnosprawnych.

 

01.10.2018

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu. Ruszyła rekrutacja chętnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta ul. Warszawska 32 pokój nr 15 na 3. piętrze. Osoba odpowiedzialna i informacje – Piotr Próchniewicz tel. 500 063 108. Klub będzie się mieścił w budynku dawnej szkoły zawodowej przy ul. Armii Krajowej.

Obecnie rozpoczyna się też rekrutacja seniorów do udziału w projekcie. Nominalnie, zgodnie z wymaganiami projektu, w pierwszym roku do Klubu zapisać się może 30 osób. Będą to zajęcia prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne, rozwijające zainteresowania i z zakresu poradnictwa psychologicznego.

 

01.09.2018

W dniu dzisiejszym rozpoczął się projekt.

Klub Seniora powstaje w ramach projektu „Czas dla seniorów” dofinansowanego w funduszy europejskich. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Miasta Radzyń Podlaski. Cel ten realizowany jest poprzez wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora do 30.11.2020 r. Utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim zajęć adekwatnych dla potrzeb i oczekiwań osób starszych, zachęci je do udziału w życiu społecznym, a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia, przyczyniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia będą umożliwiały udział w zajęciach osób niepełnosprawnych. Ponadto z Klubu i dostępnego sprzętu będą mogli korzystać również inni seniorzy zamieszkujący miasto Radzyń Podlaski.

Zakres wsparcia: Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

1) Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach z zakresu kultury fizycznej, prozdrowotnych i edukacyjnych, rozwijających zainteresowania, a także – z zakresu poradnictwa psychologicznego;

2) Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach kulturalnych oraz zwiększających aktywność seniorów w społeczności lokalnej.

Rekrutacja ciągła: I tura (X-XI 2018) i II tura (X – XI 2019), w których zostanie zebranych 60 osób (po 30 osób na turę) oraz 3 osoby rezerwowe.